Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

7.PHÂN VÂN

Kết nạp Đảng .Tranh:Nguyễn Sáng


Sắp 30 tuổi Đảng
buồn vui
một thời trai trẻ
phấn đấu hoài
do xa rời quần chúng
ba năm
mới vào Đoàn
rồi cũng ba năm đối tượng Đảng
Cố gần quần chúng
nhưng vẫn mơ hồ
nào chị công nhân
này anh bốc vác
kìa Bác bảo vệ
Trăn trở đêm đêm
vẫn cái mặt khó gần
bột phát
lòi cái đuôi tiểu tư sản.

Thử thách
miệt mài
ý tứ kiệm lời
đạo mạo như nhà hiền triết
Riết rồi Đảng cũng gọi tên
mừng vui khôn xiết
run run vung tay
hô lời thề lý tưởng
Tự hào nhớ về Ba
đồng chí rồi
phải tiến lên thôi

Giữ gìn
day dứt sống tròn đạo lý
không nhỏ được
ơn nghĩa với đời
tháng năm vành vạnh
khôn dại mỉm cười
không khác được đâu
Còn chút an ủi
hưu vẫn  đi làm
 theo nhịp đời hối hả

Sinh hoạt chi bộ địa phương đúng kỳ
thương đồng chí lớn tuổi
hom hem tóc trắng
vẫn hăng say như thủa nào
chống tệ nạn bất công
rơi vào lạc lõng
Bản kiểm điểm nhiều năm từng ấy chữ
quen quen
hành chính hoá
tình yêu cùng lý trí

Lý tưởng xa mà thực tế gần
đồng chí gì bọn cơ hội 
sâu mọt hại dân 
cao ngạo giáo điều
giảng rao đạo đức
Tham nhũng ngày càng phổ biến
 khó mà xoay chuyển
 cạn dần lòng tin
Đảng lẽ nào không biết ?
Lũ xảo trá lắm chiêu trò nguỵ tạo
đừng để chết lâm sàng
Đảng của tôi ơi !


5/2012
HHP