Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

43.NGHIỆP 4: ANH

Ngày giỗ mãn khó của Anh năm 2012.
1.Tôi quen anh gần 30 năm và có được tình anh em thân thiết như ruột thịt.Khi  tình cờ thấy tôi ngồi làm việc ngoài cầu thang của Ban giáo dục chuyên nghiệp tỉnh bên cạnh Ban tổ chức chính quyền ,anh hỏi han và sau đó xin về Sở công nghiệp,nơi anh là Trưởng phòng Tổ chức.Có lẽ đó là cái tình của những người lính đối với con cháu của những người thủ trưởng đã hy sinh.
 Do thất học nên sau giải phóng ,anh phải miệt mài học bổ túc cấp tốc và nghiệp vụ.Khi ôn thi vào Đại học tại chức,anh nhờ tôi tối đến kèm cho anh học.Kiểm tra lại kiến thức ,anh mất căn bản cả ba môn thi.

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

42.NGHIỆP 3 :THẦY

                                              Thầy trò đi xin nhận Hóa chất tại Hải Phòng

1.Sếp tôi ở Xí nghiệp dệt 29/3 là một người hoạt bát ,có khả năng ứng khẩu thành thơ,giỏi trong quản lý và nhất là ngoại giao.Tôi học được ở ông rất nhiều kỹ năng như quản lý có kiểm tra , khen thưởng kịp thời , ẩn nhẩn dấu mình chờ thời , gầy dựng  quan hệ  đến biết rõ các thủ thuật ném đá dấu tay,thực thi gia đình trị , nuôi dưỡng quan mưu sự lâu dài  của ông v.v...
 Xí nghiệp là điển hình của Tỉnh vì lấy tên đúng ngày giải phóng ĐN,lại đi lên từ một tổ hợp dệt rồi Công tư hợp doanh và Nhà máy quốc doanh.Bây giờ Công ty đã cổ phần mà ông vẫn chi phối , điều khiển với chức CT HĐQT mà cô cháu vợ xa là TGĐ.Nếu xét là một nhà tư bản trẻ trải qua bao thăng trầm dữ dội của thời cuộc ,ông là người thành công trên mọi mặt.Ông đã từng thay đổi khai sinh không biết bao lần kể cả thời chính quyền cũ lẫn  chính quyền mới ,để cuối đời quay về khai sinh tuổi nhỏ nhất thời chế độ cũ nhằm làm Đại biểu Quốc hội khóa XI được một nhiệm kỳ bất khả xâm phạm,vẻ vang thay !