Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

145.MẬU THÂN TRONG TÔI


Mậu tuất bâng khuâng nhớ Mậu thân
Hào hùng chống Mỹ thế trào dâng
Nhi đồng quảy bánh cười hồ hởi
Mẹ chi đi đầu dấn đấu tranh
Kẻ địch đang còn nanh vuốt nhọn
Lòng ta quăn mãi máu đào chan
Tinh thần chấn động Lần năm góc
Khép bản lề đau thương chiến tranh !

20/1/2018