Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

138.BÓ ĐŨA CỘT CỜ

Cột đũa dù ngắn nhưng cờ vẫn phất được !
XEM THÊM
  1.Khi ông Trần  Đăng Tuấn ,cựu PTGĐ VTV tự ứng cử vào Đại biểu quốc hội bị Hội đồng bầu cử Hà nội Hiệp thương loại từ vòng để xe,nhiều người thật sự  thất vọng .Với cách làm "hiệp thương" tới 3 lần ,mỗi lần số người quyết định cứ hẹp dần ,chỉ còn toàn phe ta nên danh sách ứng cử cuối cùng không khác Đảng dự kiến là mấy .Hà nội tới 43 người tự ứng cử nhưng cuối cùng chỉ có 2 ông được đưa vào danh sách ."So bó đũa ,chọn cột cờ " ,một cách giải thích rất Việt nam ,chỉ biết tặc lưỡi cười (?)Cứ như vậy vài lần thì cho kẹo chả cha nào dám hăng hái tự ứng cử đâu ,khỏe re  à! He he ...