Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

75.HÓNG HỚT

Đại Tướng trên lễ đài kỹ niệm 20 năm giải phóng Đà Nẵng
   1.Là hậu sinh ,tôi chỉ biết đến Đại Tướng Võ Nguyên Gíap qua sách vở.Ngoài tiếng hoan hô vang dội của Tố Hữu về ông ,chúng tôi còn biết đến câu thơ của Bút Tre:
  Hoan hô đồng chí Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về !

Câu thơ này là khẳng định dứt khoát công của người tướng đứng đầu mà cũng thật giản dị gần gũi.