Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

100.TÀU TQ : CHÓ CĂNG HẾT XÍCH NHƯ CHÓ ĐIÊN !

  
Tác phẩm nằm trong bộ ba “Sắc thái Ngoại giao Việt Nam- The Diplomacy of Vietnam”

1.Từ hôm Tàu cắm giàn khoan HD981 chình ình vào vùng biển của ta,cả nhà tôi ai cũng theo dõi và bình luận hàng ngày về tình hình Biển Đông.Vợ tôi cập nhật tin tức nhanh nhạy và đầy đủ nhất ,cứ   chiều đi làm vừa bước vào nhà là tôi được vợ điểm tin , từ Thủ tướng rất đanh thép với không đổi chủ quyền lấy hữu nghị viễn vông đến các chân dài thi hoa hậu xứ ta mong dỡ giàn khoan đi để đất nước em "xinh đẹp " hơn ...

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

99.CHINA GO HOME !

Nghệ sĩ Sacxophone Mỹ: Kenny G
                              
  1.Hồi bé chưa biết tiếng Anh,bọn con nít xóm tôi khi chơi trận giả đã nhảy loi choi đuổi quân phe giặc : US go home ! Xem các chú giải phóng diễn kịch ,khi thấy nhân vật Mỹ xuất hiện,mọi người nhao lên :U S go home !Mỹ cút về nhà đi !Như vậy người Việt từ bé đã thấm vào mình rât tự nhiên ý thức  độc lập  tự cường và có dịp là biểu thị lòng yêu nước  vô biên của mình .