Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

133.CƯỜI XÒAVội vàng em chợt ùa về
 mắt cười rực nắng
say  mê  bạn đùa
giật tung phóng khoáng gió lùa
mãi ta ngơ ngệch  tay  thừa vội đong …

Xa rồi
 dấu hát trong lòng
lá reo
mây ngúng nguẩy  vòng qua hiên
Cởi ra nút thắt triền miên
bước đi thập thững  quá miền tự do
mừng em hết nỗi âu lo
quảy  thương  nhảy phắt  lên bờ sang sông .