Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

133.CƯỜI XÒAVội vàng em chợt ùa về
 mắt cười rực nắng
say  mê  bạn đùa
giật tung phóng khoáng gió lùa
mãi ta ngơ ngệch  tay  thừa vội đong …

Xa rồi
 dấu hát trong lòng
lá reo
mây ngúng nguẩy  vòng qua hiên
Cởi ra nút thắt triền miên
bước đi thập thững  quá miền tự do
mừng em hết nỗi âu lo
quảy  thương  nhảy phắt  lên bờ sang sông .

Này đây hoa cỏ lông chông
chôn chân
muống biển tím hoang ngút ngàn
những là biển thở sóng tràn
cô đơn xe cát dã tràng buồn len
đường chân trời tít thông thênh
ngoài xa vô định sấm rền thinh không…


Thẫn thờ thoáng chút vô hồn
nâng niu  cất giữ kín lòng tuổi xanh 
nhớ chia bàn
thước kẻ canh
ước em ngồi được bên anh … cười xòa.

SG 4/2015