Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

8.LÀM NHƯ CHƠI


  Người cộng sản có lẽ nghiên cứu nhiều nhất về quy luật giá trị ,quy luật phổ biến của nền sản xuất hàng hoá.Từ đó thông thạo đưa ra thuyết giá trị sức lao động ,đòi hỏi được trả giá đúng để chống lại sự bóc lột giá trị thặng dư của CNTB.Chính thuyết đó đã thúc giục thế giới vô sản đứng lên xoá bỏ chế độ bóc lột người ,để chỉ mất đi xiềng xich nộ lệ mà được cả thế giới.
  Khi có thế giới trong tay,nhà xưởng hầm mỏ đồ sộ bất ngờ giành được...họ hăng hái bắt tay vào xây dựng xã hội mới.Với sự hưng phấn của các cuộc xuống đường đem lại cộng với sự vô tư thơ ngây thuở ban đầu dân quốc ,họ đã giành những thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế xã hội.Sau khi phát triển chủ yếu về số lượng,dựa vào sức người và nhiệt tình là chính;lại bất chấp cơ chế thị trường ,dè bỉu quy luật cạnh tranh nên khi chuyển sang phát triển về chất lượng ,cả nền kinh tế xã hội bộc lộ các khiềm khuyết cơ bản.Do bảo thủ và quá tự tin vào học thuyết XHCN đối lập với TBCN nên họ càng lúng túng ,sức sản xuất yếu kém,năng suất lao động giảm và chi phí cá biệt càng cao ,không thể cạnh tranh trên trường quốc tế.Nền kinh tế yếu kém làm cho ước muốn phân phối công bằng bị phá sản.Thế là họ buộc phải trả tiền lương không đúng với sức lao động bỏ ra ,cào bằng sự nghèo đói.Do nghiên cứu nhiều về quy luật giá trị thặng dư,ám ảnh bởi nó nên dường như người ta làm việc cầm chừng ,cho là cách tự vệ trước khi bị bóc lột vậy. Giống như trở lại thời kỳ công sản nguyên thuỷ,con người hiện nguyên hình chữ "con", họ lo lắng bòn mót cho riêng mình.Thế là cả xã hội nháo nhào cả lên ,họ tự tìm cách tồn tại nên bất chấp đạo lý ,kéo bè kết cánh,mạnh được yếu thua.Cái gì cũng quy ra giá trị để mua bán.Hệ quả là từ đó nãy sinh tư tưởng lười biếng,so sánh cạnh khoé,đùn đẩy trách nhiệm ,làm mà chơi.
   Mọi người đều thấy nhưng không ai nói ra vì sợ đụng chạm lợi ích của mình hoặc một bộ phận lãnh đạo được chỉ định có trí tuệ kém chỉ muốn yên phận,nín thở qua cầu.Mới đây ,một lãnh đạo Đồng Tháp dám đưa ra thống kê:Công chức chỉ có 30% (cứ cho 40% đi cho phấn khởi) làm việc được,30% làng nhàng và 30% còn lại đến chơi cuối tháng nhận lương.Tin gây sốc gần đây là một xã ở Thanh Hóa có tới 500 cán bộ trong cơ quan chính quyền xã.Trước đây , Tiến sĩ Việt kiều Alan Phan khuyên nên giảm biên chế 50% công chức yếu kém và lấy khoản lương chênh lệch ấy để trả xứng đáng cho những người còn lại nhằm cải cách hành chính có hiệu quả.   
  Tuy nhiên ta không dám làm và cũng vẫn loay hoay "quả trứng có trước hay con gà có trước".Mà khổ nỗi ,với tiêu chuẩn thi đua định tính coi trọng yếu tố chính trị "lập trường" chung chung, làm sao phân định người giỏi kẻ dở.Thế là hoà cả làng,yếu tố hội hè xộc vào cả chốn công đường. Theo thống kê kế hoạch giảm biên chế 2007-2011, mức giảm chủ yếu là về hưu đúng và trước tuổi được hơn 50.000 người. Nhưng sau khi thực hiện tinh giản biên chế, bộ máy hành chính không những không giảm mà còn tăng thêm 25%, đưa số biên chế công chức hành chính cả nước lên tới 260.000 người.Hết biết.
   Muốn phát triển kinh tế thì phải điều hành bằng các biện pháp kinh tế ,tôn trọng quy luật khách quan .Lao động phải cạnh tranh theo quy luật cung cầu ,bình đẳng minh bạch trong tuyển dụng ,tuyển công khai tránh chỉ cử thì mới nâng cao chất lượng lao động lên được.Chính yêu cầu thi trường như vậy nguồn cung phải nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục ,không thể chạy đua theo thành tich giả dối được.
   Các dự án ở các nước Tư bản đều bắt đầu bằng sự cam kết của lãnh đạo ,đó là cơ sở tiên quyết cho sự thành công.Nếu lãnh đạo kém cỏi cử trợ lý thay mình điều hành dự án thì coi như thất bại từ trong trứng nước.Đất nước muốn phát triển phải có cơ chế chọn lọc người lãnh tụ tài năng ,tiêu biểu nhất cho trí tuệ của dân tộc trong từng thời kỳ.Chừng nào chưa làm được điều này còn lâu mới khá được.