Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

5.KHẨU HIỆU

                                              Pho to:HHP
  Khẩu hiệu là lời văn ngắn gọn để biểu thị ý chí của một tổ chức hoặc đơn vị về một vấn đề  nào đó mà họ muốn thông báo cho bàn dân thiên hạ biết hay đơn giản hơn,là lấy lại tinh thần hoặc phát động một phong trào nội bộ.
 Từ thời phong kiến về trước chắc chẳng có khẩu hiệu đâu.Ở xã hội ấy vua là tối cao ,thần dân  nhận chiếu chỉ và thi hành ,kể cả việc chọn cái chết. Lệnh là lệnh ,cần gì giải thích và khuyến dụ mà khẩu hiệu.Hình thức câu đối,ca dao tục ngữ,cách ngôn...về nhân sinh quan là để hướng dẫn , điều chỉnh quan hệ xã hội. Khẩu hiệu  xuất hiện khi vận nước lâm nguy,vua cần phải kêu gọi và khích lệ toàn dân đứng lên cứu nước.Có lẽ "SÁT THÁT" là câu khẩu hiệu ngắn gọn nhất mà có sức lôi cuốn toàn dân Nam đứng lên chống quân Nguyên Mông.

  Khẩu hiệu xuất hiện một cách chính thức và đĩnh đạc khi cách mạng Tư sản Pháp nổ ra."TỰ DO-BÌNH ĐẲNG-BÁC ÁI" là khẩu hiệu nổi tiếng ,có sức công phá khủng khiếp làm lộn tùng phèo chế độ quân chủ hàng ngàn năm. Khẩu hiệu xuất hiện trong các cuộc biểu tình tuần hành và vận động bầu cử của các Đảng phái nhưng có tính chất thời điểm.Việc quản lý xã hội và điều hành nền kinh tế thì chủ yếu  bằng luật pháp và các giải pháp kinh tế.Các dự án luật được soạn thảo bởi các nhà chuyên nghiệp nhưng khá tự do cho đến mỗi nghị sĩ, nếu công dân yêu cầu họ đại diện.Quy trình soạn thảo luật từ dưới lên ,sát sườn vậy nên khi được thông qua tại Hạ Thượng viện thì nhiều người đã biết để thực thi rồi.
   Xoá bỏ cát cứ,cùng với sự phát triển của KHKT,CNTB đã quất con ngựa cạnh tranh phi về đích lợi nhuận rất hào hứng.Ngặt một nỗi cái đích lợi nhuận này không cố định mà luôn dịch chuyển về phía trước  theo ý muốn "cải tiến không ngừng" nên có nhiều chú ngựa chết trước khi đến đích hoặc bỏ lại một chút thất vọng để xốc lại yên cương chạy tiếp tới đích mới.(Cái chết hoặc đổ vỡ này theo quy luật phát triển là tốt cho một sự tái cấu trúc mới hồ sinh !).Khẩu hiệu xuất hiện để cổ vũ mọi người tham gia cuộc đua tranh này.Mỗi chú ngựa là một kiểu nên khẩu hiệu cho nó cũng đầy màu sắc ,cá tính.Như vậy ở đây khẩu hiệu cũng được cá thể hoá chứ không chung chung cho địa phương hay toàn dân  nào cả."- Just do it - Cứ làm đi " của hãng Nike hoặc "Luôn luôn lắng nghe,luôn luôn thấu hiểu" của Prudential là những Slogan (khẩu hiệu) đóng đinh treo được nhãn hiệu của mình lên bức tường thị trường bao la không bến bờ.
   Nhìn nhận như vậy để thấy ,trong xã hội TBCN ,khẩu hiệu kinh tế xuất hiện nhiều và thường xuyên hơn các khẩu hiệu chính tri xã hội.
   Kể từ khi cách mạng tháng Mười Nga nổ ra,khẩu hiệu xuất hiện phổ biến trong các nước XHCN.Các khẩu hiệu chủ yếu là chinh trị xã hội ,còn kinh tế cũng chuyển từ cạnh tranh khó nghe sang thi đua lành mạnh nên cũng được cổ vũ bằng khẩu hiệu chính trị luôn.Tức các khẩu hiệu được nhất thể hoá chính trị ,yếu tố kinh tế thành phụ.
   "Tất cả chính quyền về tay Xô viết!",khẩu hiệu rung chuyển nước Nga,hiện lên hình ảnh những chàng trai Cô dắc râu kẽm rậm rịt với cây súng dài ngoẵng lê tuốt trần ,dữ dội.
   Tượng lãnh tụ và khẩu hiệu ,đặc biệt trong Cách mạng văn hoá là đặc sản một thời của Trung Quốc.Bóng ma này đến nay vẫn còn hiện ra ở xứ Bắc Triều Tiên thời phong kiến mới.
    Khẩu hiệu chính trị được đưa ra đúng lúc, phù hợp với ý chi của người dân sẽ trở thành sức mạnh vật chất to lớn."KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO!" đẹp như bức chạm công phu của dân ta vào lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm.
    Tiếc rằng sang thời hoà bình ,chúng ta vẫn thích điều khiển nên kinh tế bằng mệnh lệnh và phong trào. Khẩu hiệu trở thành phương tiện điều hành đất nước,xuất hiện mọi lúc mọi nơi.Người ta lầm tưởng rằng cứ có khẩu hiệu trương lên là mọi  người răm rắp chấp hành.Riết rồi thành quen ,thấy không có nó vào các ngày lễ lạt,phát động phong trào lại cảm giác thiếu một cái gì như nghiện vậy.
   Trong XHCN ,các doanh nghiệp thi đua với nhau nên chỉ có giao kết thi đua(như ngoéo tay) là đủ.Nó giống kiểu người lớn chạy thi với với con nít.Lúc xuất phát cũng giả đò chạy hăng lắm vượt lên nhưng sau đó thì...chạy chậm dần để chờ nó.Nên mới có thơ rằng"Thi đua thì phải tiến lên,tiến lên ta lại tiến lến hàng đầu,hàng đầu ta tiến đi đâu,đi đâu  cũng cứ hàng đầu tiến lên".Slogan doanh nghiệp không cần mà được thay bằng bình bầu chấm điểm và khen thưởng  thi đua .Hiện tại trong cơ chế thị trường ,các doanh nghiệp ở ta đã hội nhập với thế giới nên nhận thức về slogan đã thay đổi khá tích cực.
   Các nhà kinh tế thế giới kết luận rằng,xứ nào càng trương nhiều khẩu hiệu của chinh phủ đầy đường phố thì xứ đó càng nghèo.Bởi vì ở đó lãnh đạo vẫn còn ngây thơ tin rằng chỉ bằng các mệnh lệnh hành chính hoặc kêu gọi là nền kinh tế từ yếu kém quay đầu tự tái cơ cấu và xã hội sẽ đẹp như họ mơ ước.Thay đổi tư duy cần có trí tuệ và dũng cảm vượt qua chính bản thân mình ,bao giờ cũng là thách đố khó khăn.
   Đi trên quốc lộ I A ,khi nào sắp đến trung tâm Tỉnh lỵ hoặc Huyện lỵ là thấy các băng rôn,khẩu hiệu trương đầy các cột đèn hai bên đường.Pa nô càng to,băng rôn càng lớn,khẩu hiệu càng nhiều...lại nghĩ lãnh đạo địa phương này chắc thích thi đua  và người dân ở đó còn mệt lắm lắm.

HHP