Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

61.CHỢT MƯA


Chợt mưa
dừng lại vô tình
đâu như vô thức chỗ mình chia tay ?
Mái hiên nép bóng cây già
mưa rưng rưng
ứa vỏ dày
môi run

Vẫn còn ấm sực ngực vun
bàn tay bối rối
đan chùng chình lơi
Tại anh
nấc nghẹn không lời
bỗng thành xa ngái
ừ thôi chuyện đùa !
Xót nghe
 lưng lạnh gió lùa
chân không nhấc nổi
cúi đầu còn thương
Vô tư câu hát miên trường
vẫy tay đau đớn
còn nhường nhau đi 

Mai sau qua khỏi cơn mê
bỗng dưng
muốn thét
tái tê đông lòng...

6/2013