Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

72.BÍ QUYẾT GIÀNH THẮNG LỢITrong thương chiến binh pháp có bàn đến “Bí quyết giành thắng lợi” :một mặt phải xây dựng thật “VỮNG GỐC”,mặt khác đòi hỏi thành thạo “CÁC CHIẾN THUẬT GIÀNH THẮNG LỢI”. Ở bài này giới hạn bàn về cơ sở giành thắng lợi là VỮNG GỐC ;chỉ ra nền tảng giành thắng lợi, sức mạnh giành thắng lợi và mấu chốt giành thắng lợi là gì?


1/Nền tảng giành thắng lợi:Gốc vững rể sâu.

Cây có rể sâu thì gốc mới vững,một doanh ngiệp muốn mạnh phải xây dựng vững gốc vì đó là NỀN TẢNG ĐỂ GIÀNH THẮNG LỢI.Khi có rể sâu gốc vững thì ở thế không chịu thua,nếu không vừa bị đánh đã thua.

Có thể hiểu vững gốc là căn cứ địa vững chắc nhưng không phải là nhân tố quyết định,mà nhân tố quyết định là lòng người hường theo.Nói đến lòng người hướng theo là đông đảo những nhân tài lỗi lạc ,tức là có đủ lọai người tài để cai quản đất nước.Muốn cho gốc vững ,nhân tài là quan trọng bật nhất, là gốc của gốc.

Trong cuộc chiến tranh thương mại ,cái gốc của cuộc đọ sức này do bốn mặt:nhân tài,khoa học -kỹ thuật,quản lý  và giáo dục …tạo nên.

Trước hết nhân tài là then chốt. Thắng lợi trong thương chiến thường thường quyết định ở quyết sách của người chủ quản có chính xác hay không.Ngòai tập thể những nhân tài không thể thiếu được thì người chủ quản có vai trò như tướng sóai cầm quân tác chiến.Họ lắm mưu giỏi đóan,kịp thời đưa ra những quyết sách chiến lược đúng đắn.Thực tế có nhiều công ty thua lỗ nhưng nếu thay đổi được người chủ quản giỏi,dám nghĩ dám làm,dám thách thức thì công ty đó trở thành công ty mạnh.

Thứ hai Khoa học kỹ thuật là chủ lực. Cuộc thương chiến trong thời đại ngày nay là cuộc đọ sức quyết định bởi lực lượng khoa học kỹ thuật,nó trở thành quân chủ lực trong thương chiến.

 Cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ tư trên thế giới nổ ra,làm cho kết cấu kinh tế ngày càng có xu hướng phát triển theo phần mềm,tín hiệu và trình độ cao, sự cấu thành sản phẩm hàng hóa đã khác xưa rất nhiều.Ngày nay ,trong giá thành sản xuất công nghiệp tỷ trọng về nguyên vật liệu và nhân công ngày giảm đi.Những ngành sản xuất mạng bán dẫn là công nghiệp tiêu biểu những năm 80 ,nguyên liệu và năng lượng chỉ chiếm có 20% .Còn ngành tin học thì hầu như không bao gồm bất kể thành phần nào về vật liệu và năng lượng theo truyền thống mà hòan tòan là những sản phẩm kiểu tập trung tri thức . Cuộc cách mạng trong lĩnh vực kỹ thuật cao giữa các nước phát triển phương tây đã không từ một thủ đọan nào,mức độ kịch liệt của nó đã đến trình độ cao nhất.

Muốn phát triển khoa học kỹ thuật cao mà không có nhân tài khoa học kỹ thụật cao thì không ổn ,bởi vậy việc tranh giành các nhân tài khoa học kỹ thuật ở các nước rất quyết liệt.

Thứ ba Quản lý là nền tảng. Quản lý xí nghiệp, nói chung gồm hai mặt:một là tổ chức ,quản lý sức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ; hai là điều hòa ,quản lý quan hệ giữa con người với con người trong họat động kinh tế của xí nghiệp. MẶT THỨ NHẤT LÀ QUẢ N LÝ VẬT CHẤT ,MẶT  THỨ HAI LÀ QUẢN LÝ CON NGƯỜI.Trong đó quản lý con người là quan trọng nhất, bởi vì quản lý vật chất cũng bởi con người quyết định.

Muốn làm tốt công tác quản lý ,thì cần phải có nhân tài quản lý các lọai khác nhau và người chủ quản cần biết phát huy tác dụng của họ.

Quản lý là nền tảng ,quản lý không tốt thì trong thương chiến dễ bị thất bại.Có không ít nhà sáng lập đã nhằm trúng xu thế của thị trường,đưa ra được những sản phẩm mới rất ăn khách ,áp dụng những thủ đọan tiêu thụ rất khéo léo ,cũng có thể nổi lên được một thời.Thế nhưng rồi không biết cách quản lý ,quá tầm kiểm soát,cuối cùng bị đào thải.

Nhìn chung những xí nghiệp có chút ít thành công ,đều có liên quan đến sự khéo léo trong quản lý.

Ngày nay giữa lúc thị trường thế giới cạnh tranh kịch liệt ,hiệu quả là yếu tố hết sức quan trọng trong cạnh tranh và việc chậm trể đưa ra quyết định dù chính xác thì kết quả cũng chẳng  khác gì đưa ra một quyết định sai lầm.Mọi tư tưởng và biện pháp trong quản lý đều vì một mục đích ,tức là nắm vững vận mệnh của mình.Muốn vậy phải nâng cao hiệu suất lao đọng, mới có khả năng giảm giá thành để tăng năng lực cạnh tranh ;mà mấu chốt của việc tăng trưởng hiệu quả sản xuất là “giải phóng” lớp cán bộ quản lý trung gian,giao cho họ nhiều quyền lực hơn nữa.Muốn nắm vững được vận mệnh của mình, cần phải có chiến lược phát triển của mình.Nhưng lọai chiến lược này không phải thứ kế họach hành động lâu dài,cố định, mà tùy theo sự đổi thay của hòan cảnh ,không ngừng được diễn tiến và kéo dài tức là cải tiến liên tục.

Thứ tư giáo dục là mạch nguồn. Như trên đã bàn , muốn giành thắng lợi trong thương chiến ,quyết định bởi các lọai nhân tài.Vậy nhân tài ở đâu ra? Từ giáo dục mà ra.

Thương chiến ,thực chất là cuộc vật lộn về lực lượng kinh tế tổng hợp,sự thắng bại của nó tất nhiên là quan hệ đến thịnh suy của một đơn vị; mà thắng bại trong thương chiến , thường quyết định bởi tố chất cao hay thấp của nhân tài.Bởi vậy việc tuyểndụng nhân tài, đào tạo bồi dưỡng nhân tài là hết sức quan trọng .Đào tạo lại nguồn nhân lực ở một doanh nghiệp để đáp ứng sự phát triển vì thế càng trở nên cấp bách.


2/Sức mạnh giành thắng lợi:dùng sức mọi người,dùng trí mọi người.

Trong lịch sử cho thấy ,nếu biết dùng sức nhiều người thì sẽ vô địch trong thiên hạ.Nếu biết dùng trí của mọi người thì không sợ cả thánh nhân .

Ngạn ngữ có câu “người khôn nghĩ ngàn điều tất hỏng một điều ,kẻ ngu nghĩ ngàn điều tất được một điều” .Nếu biết lắng nghe tập hợp được trí tuệ mọi người ,phát huy được sức mọi người thì một đơn vị yếu có thể mạnh lên,

Muốn làm bất kể một sự nghiệp lớn nào, muốn có được hiệu qủa đẹp nhất ,cũng cần dựa vào trí mọi người ,sức của mọi người .Cuộc thương chiến hôm nay cũng không có ngọai lệ.

TRÍ TUỆ LÀ GỐC   CỦA THẮNG LỢI. Cuộc thương chiến ngày nay ,muốn giành được phần thắng,điều kiện căn bản là:phải làm ra những mặt hàng đẹp hơn rẻ hơn của đối thủ cạnh tranh ,như thế cần phải có nền KHKT cao.Mà KHKT ở trình đọ cao là kết tinh trí tuệ của con người ,bởi vậy khai thác và tận dụng nguồn trí tuệ con người trở nên cực kỳ quan trọng.


    3/Mấu chốt để giành thắng lợi :Quyêt sách đúng đắn .

Quyết sách có hai lọai:một lọai là quyết sách có tính tòan cuộc ,một lọai nữa là quyết sách có tính cục bộ.

Quyết sách tòan cuộc chính xác hay không;quyết định thắng hay bại. Quyết sách cục bộ đúng hay không ,đối với tòan cuộc cũng có ảnh hưởng. Ngay như quyết sách tòan cuộc đúng đắn đi nữa ,nhưng nếu quyết sách cục bộ có sai lầm mà lại đúng vào khâu then chốt ,sẽ làm ảnh hưởng hư hại tòan cuộc,thậm chí thất bại.Mới hay ,quyết sách có chính xác đúng dắn hay không đối với thắng lợi lại vô cùng quan trọng .

Trong Tam quốc chí: Tào Tháo là cháu một họan quan nên thiếu thuyết phục,khi tiếp thu quyết sách “ theo lệnh thiên tử đế hợp lòng người” của Tuân Úc đã trở thành thế lực mạnh .Lưu Bị theo quyết sách “Long trung sách “ của Gia Cát Lượng ,liên hợp Tôn Quyền ,đánh bại Tào Tháo ,chiếm được Kinh châu dựng nước Thục. Tôn Quyền còn rất trẻ nhưng biết dùng ‘trí mọi người’ tiếp nhận “sách trên giường” của Lỗ Túc đã cũng cố được nước Ngô.

Muốn có một quyết định đúng đắn thì cần phải :Một là phải xem xét và đánh giá tình thế khách quan  có liên quan một cách đúng đắn , Hai là phải xuất phát từ thực tế của chính mình. Ba là hạt nhân lãnh đạo phải là người nhiều mưu trí và giỏi phán đóan.Muốn đưa ra bất cứ quyết sach gì, ba bí quyết này không thể thiếu một cái nào.


 Một là,Quan sát và đánh giá đúng mức tình thế khách quan có liên quan:

Mục đích của thương chiến ,không gì khác hơn là chiếm lĩnh thị trường bao gồm thị trường trong nước và quốc tế. Thành qủa thương chiến lớn hay nhỏ quyết định bởi tỷ trọng thị trường chiếm lĩnh được nhiều hay ít. Muốn chiếm lĩnh thị trường thì trước hết phải tìm hiểu thị trường.Thị trường là sự tồn tại khách quan,phải quan sát và đánh giá nó một cách đúng đắn mới có thể đưa ra một quyết định chính xác nhằm chiếm lĩnh thị trường .

Thị trường gắn liền với cạnh tranh . Muốn thắng lợi trong cạnh tranh ,sẽ phải nâng cao năng suất lao động ;muốn nâng cao năng suất lao động ,nhân tố có tính chất quyết định  là nâng cao trình độ KHKT và trình độ tổ chức sản xuất quản lý. Cạnh tranh còn phải thúc được thúc đẩy trong nội bộ XN để khắc phục tính lười nhác ,tính bảo thủ và kích thích mọi người tìm cách để nâng cao hiệu suất lao động

Đứng trước một thị trường thế giới rộng lớn ,phức tạp, biến hóa khôn lường ,muốn quan sát và đánh giá được nó đúng đắn ,cần phải bỏ ra nhiều công sức và trí tuệ ,phải dùng tới phương tiện thông tin hiện đại ,thường xuyên cử nhân viên điều tra nghiên cứu  chuyên môn để thu thập xử lý,điều đó cần phải làm ở cấp bộ phận cũng như công ty mới có thể thành công .

Hai là,Cần phải xuất phát từ tình hình thực tế của mình .

Ở các nước đang phát triển đi vào công nghiệp hóa đều lấy “xuất khẩuđể dẫn đường “ và“nhập khẩu để thay thế” .Mỗi đơn vị cần phải đánh giá SWOT để thấy mặt mạnh mặt yếu của minh ,từ đó mới có thể đưa ra những quyết sách phù hợp với mình.Ba là,hạt nhân lãnh đạo phải lắm mưu ,tài giỏi:

Hat nhân lãnh đạo nói ở đây gồm có người của hai bộ phận : một là ngườicó thể căn cứ tình hình khách quan và thực tế của mình nêu ra được những quyết sách đúng đắn, một nhóm khác nữa là người có quyền lực  tiếp nhận và phê chuẩn những quyết sách đó. Họ là những người phải nhiều mưu giỏi đóan mới có thể chọn ra được những quyết sách hay nhất và thi hành nó. Hai nhóm người trong “hạt nhân lãnh đạo “ trên phải cân đối ,nếu thiếu một thì cũng khó có khả năng giành thắng lợi lớn được.

Một người lãnh đạo chủ yếu cho là có giỏi chọn lựa và quyết đóan đi nữa nhưng không có những người hiểu biết về nhiều mặt giúp cho việc bày mưu tính kế thì cũng chẳng nên trò trống gì. Nhưng cho dù có người đề xuất ra những quyết sách đúng đắn nhưng người lãnh đạo chủ yếu không đủ tầm thì thường bị bỏ qua ,

“Hạt nhân lãnh đạo” còn phải giỏi giang trong việc căn cứ vào sự thay đổi của tình thế khách quan ,tiến hành sửa đổi hoặc bổ sung những quyết sách đã đặt ra cho thích hợp ,nếu không cũng rất có thể gặp phải sự va vấp hoặc thất bại.

Thương chiến liên quan đến sự tồn vong một doanh ngiệp ,của mỗi một thành viên trong đó  nên đòi hỏi mọi người phải tham gia dốc sức thực hiện.Điều đó cần phải có hạt nhân lãnh đạo để tiến hành chỉ huy thống nhất.

Công ty  muốn tiến lên có vị thế cạnh tranh trên thương trường  ;nhất thiết phải xây dựng sao cho GỐC VỮNG.Đây là công việc lâu dài và bền bỉ, dựa vào sức lực cũng như trí tuệ mọi người để bất cứ lúc nào cũng có một đội ngũ “hạt nhân lãnh đạo” xứng tầm  luôn luôn trẻ trung và đầy tài năng ,nhiệt huyết vì sự nghiệp chung.                                                                                                      

                                              

P/S:Thế sự buồn nên quay lại nghiên cứu chuyên môn cho nó lành!