Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

93.QUEN !

Hai ba...qua nào ! Photo:Ảnh trích từ clip của cô giáo Tòng Thị Minh
Thần kỳ là chuyện xứ ta
Đu dây đi học trẻ đà siêu nhân
Nay qua suối dữ réo gầm
Cô chui bao kín túm lần kéo sang
Nằm im nín thở niệm tràng
Chớ mà cựa quậy nước tràn đi đong

Đắc thay cái chữ lên rừng
Dửng dưng nhắm mắt đồ chừng... thành quen ! 

 Đọc thêm:
:CHUI VÀO TÚI NILON ĐỂ....QUA SUỐI!