Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

66.NGHIÊNG HÀ TIÊN  
                                                         Biển Tây vỗ nhẹ sóng Hà Tiên
                                                         Thu đất cảm người chúa Nguyễn ta
                                                         Tưởng như nhộn nhịp thời trăm ngã
                                                         Dáng đá nặng lòng nghiêng xuống thêm ?


        Cô đơn lữ thứ chiều xuống nắng
Dừa xỏa tóc mềm ngộ cố tri
         Người xưa cắm mốc đầy năng trí
          Khấp khởi lòng vui biển gió tràn !

Biển chừng nghiêng /sóng cồn cào?