Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

28.BẢO KÊ

   1.A lô ,chú đến chưa ? Đang đi ,kt xe.
L
ên phò
ng VIP 8 nghe!
Đó là khách mình không mun gp ,kêu mình đi nhu.Cuc kêu này trước ngày Quc l nhưng vì bn v quê nên được truy đui vào ti hô
m qua.
   Tr
ước đó ,cuc đin thoi vào lúc ngh trưa.Lâu quá không gp chú ,chiu nay gp chút chơi.Biết chơi chi được.Hi hay chú gi vài chai t x nghe.Thôi ,có ai đâu,gp nhau cho vui mà.My chú này làm Cnh sát môi trường thành ph,mà mình là doanh nghip x thi ra môi trường nên ai dám t chi li mi tình cm v
y.
  
Đến nơi gp chú đã ch sn và đang đin mi bn bè đến.Lát sau ln lượt đến mươi người.D kiến có vài người na nên tính đi phòng khác ,ri thy lôi thôi nên tùng tim vy.Hi ung rượi hay bia .Mình vi kêu bia ,bo b d ng rượ
u.
T
ưởng ung chơi nhưng lai rai cũng khuya mi v , nhm mt thanh toán vì đèn m li là ch chú quen nên gp đôi mc khoán mà không biết mình ngu ch mô
.


   Toàn lính công an c nên chuyn rôm r xoay sang vic bo kê .Có chú tiếc Năm Cam mt đi nên xã hôi bây gi lon hơn trước.Chú cho rng ,xã hi như hai mt ca tm huân chương.Giống y phim Hng Kông y , ngoài lc lượng cnh sát ra ,phi có các băng nhóm xã hi đen điu chỉnh thì mi hoàn chnh.Mình há hc mm nghe ,à ra các chú nghĩ thế ,hèn chi.Chú tiếc ,hi còn Năm Cam ,đa bàn trt t ,mt cái gì...cn tìm ,thông qua đàn em ca hn là có ngay.T chc hn ln nên làm ăn ln ,không tàn bo ra tay vi nhng chuyn lt vt như my tay giang h đói vùng Thanh Ngh Tnh mi vào , không quá lnh lùng khinh nhn pháp lut như my anh chi giang h đất Cảng Hi Phòng dt vô.T khi Năm Cam tiêu ,giang h tu tán ,cát c ,không làm sao dẹp xuể.Mà đám này liều lĩnh lắm ,vừa chộ đã ra tay chém hoắc bắn nên các chú cũng chết khiếp.
Nghe ch
ú nói mà mình thất kinh .Hóa ra lc lượng công an đông đúc ca ta bây gi mt mi quá rồi,mun thng nht lc lượng giang h vào mt mi "ly đc tr đc" đ h rãnh mn vic đi s khá
c chăng?

  2.V
nhà ,tc mình ng không được mi m t đin xem.

Điu thú v là t bo kê” xut hin ban đu hoàn toàn vi nét nghĩa tích cc. T này có nghĩa là bo him ( bo: gi gìn, chăm sóc;kê”: kho xét). Rõ ràng, chc năng ca bo kê” ch đơn thun là bo him cho mi tình hung bt trc, mt công vic cn thiết, rt có ích trong cuc sng.

  Có l, do nhu cu cuc sng, do nhân t th trường tác đng mà dn dà chc năng ca bo kê” đã được đa dng hoá ,biến dng theo. Có bo kê là nhng người giúp vic gi gìn trt t, an toàn cho t chc nào đó theo yêu cu. Nhưng có nhiu ngườiđã thuê mướn nhng bo kê” riêng. H là nhng k ch yếu ch có sc mnh cơbp liu lĩnh, manh đng đ làm nhng vic trn áp, dn mt theo ý ch Nếu ch gi gìn bo v thì không sao,đng này h li có th can thip và can thip thô bo vi các đi tượng khác, min là được vic mình, bt chp c nhng quy đnh lut pháp. Bo kê như thế đúng là ghê tht, chng khác gì các đu gu, băng nhóm xã hi đen!

   Ngh bo kê ch yếu phi liu mng, nếu đng chuyn thì phi ra tay trước đánh ph mt đi phương. Bo kê còn phi có s máđng cp, phi tng hình xăm trên người, tng lãnh đa đôi khi ch cn tranh giành nơi làm ăn, mun có ch đng cũng phi x thân giành v dù có thương tt cũng phi giành ly chén cơm khi có người xâm chiếm nó.

  Thường thì lãnh đa ai người đó qun, nếu băng nhóm nào mun ln sân, mun tranh giành tt c quyn thế thì cn phi xem li hàng ngũ k c bên đi phương có th xâm phm hay không? Vì nếu đã ra quân thì t phi thng bng không chính h cũng bsan bng.

  Cuc đi ca k bo kê thì khi quay v cũng hai bàn tay trng như khi nhp cuc vì vào con đường đó tt c ăn chơi h đu có hết, bt c là món gì h cũng khôn b qua, và đôi khi h cũng mt mng vì phi liu lĩnhđ tranh giành cái chén cơm ca h. Gần đây rộ lên các nhóm t bo kê ,trn lt ti mt đường ph.Như t thu tin đu xe ô tô ti con đường Bùi Th Xuân (qun 1 ,HCM), bt các người bán hàng rong np tin tháng (300 -600 ngàn đng) ti công viên Hoàng Văn Th ,ri các băng nhóm xá hi đen thu tin các nhà hàng khách sn .
  C
ác băng nhóm này hot đng ngang nhiên ,chc quan chc và công an đa phương biết nhưng làm lơ.Khi v vic b báo chí khui ra,h cho rng người dân s không t cáo nên quan chc biết đâu mà x lý.Không dám đâu ! Ông th sa cái toilet trong nhà bếp ,đổ xe bò cát trước hiên là thy my b quy tc mò đến hi thăm lin.Chung vài trăm tin linh m
i xong.
   B
o kê ,trn lt còn xông c vào trường hc ,bênh vin.Người chết mun đưa nhà chôn phi qua các băng nhóm cung ng các dch v chôn ct vi gia ct c
.
  
Ôi cái thi bình mà chng yên ! Bao gi các "ông ch "mi được ng yên ,làm ăn bình thường hi các "đy t" c dân ?