Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

143.VỊ SẦU ĐÂU


Anh có về kịp mùa nước nổi
Cá linh non nồng rượu quắt quay?
Người gần lại đêm dài chướng thổi
Ôi mênh mang trời đất sum vầy !


Bình đẳng nước trắng đồng háo hức
Mềm mại em ấm cả trăng gầy
Bàng bạc khuya trộn hòa ký ức
Bàn tay chai chạm thấu miền đau

Anh tệ quá mãi mê cơm áo
Em rộng lòng thá thứ như dân
Nước ròng neo đậu bến cùng sao
Lạ lùng vị sầu đâu ngọt đắng ...

12/2016