Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

118.THÁNG CHÍN ƠI !
Ngày đầu tiên đi học.Photo:NET
Tháng chín lại về ,tháng chín ơi !
Tựu trường như thể xôn xao giả
Sức trẻ tràn lên vẫn rạng ngời
Kéo chiều trể nãi nắng thu phai...

SG 9/2014