Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

32.CŨ


Cứ gì chạy đủ bốn mùa
Để hanh hao vậy giò lùa mùa đông ?
Mới hơn chút gọi buông tuồng
Ngoài kia vẫn cũ núi hồng chân mây
Vẫn là nắng rọi táp cây
Buồn xo nước chảy nhân tài bóng chim
Hư danh mãi miết đi tìm

Rung đùi tàu chuối ngã ình như chơi

Hai mùa mưa nắng đầy vơi
Đi cho hết đặng rạch ròi phân minh
Gió lên diều sáo sãi mình
Dẫu chênh chao lắm tắm tình tự do

Nhất là quá đủ đợi chờ
Tình yêu đâu mãi không bờ bến xa ?...


SG 11/2012