Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

140.PINKVILLE

Buổi sáng yên bình như thế !

  Những ngôi làng đẹp ven biển Quảng Ngãi yên bình ngát xanh bóng dừa,xen lẫn những dốc đất sỏi mỏi chân là dãi cát vàng dương liễu rì rào ,ngửa tay mời gọi biển xanh :Có một ngôi làng người Mỹ gọi Pinkville -Làng Hồng ! Những người có lương tâm ,kể cả Việt hay Mỹ đều thốt lên :Sơn Mỹ.Khi đến tận nơi Khu chứng tích Sơn Mỹ ,xót xa trước cái chết bất ngờ vô lý của 504 người dân vô tội ,phải gọi là Redville mới đúng !

  Các dòng tin :Sáng 16/3/1968 ,cách đây 48 năm ,sáng tinh mơ 5h 30.Đại đội Charlie ,bộ binh Mỹ ,do Đại úy Ernest Madina ra lệnh ,bắn tất cả vật gì động đậy (?).Trung đội 1 xung kich của Thiếu úy Calley giết người bằng các phương tiện tàn bạo nhất .Chuẩn úy Thompson giải cứu người bị thương sống sót.Ngày 12/11/1969 vụ thảm sát bị lôi ra ánh sáng ,các phương tiên thông tin đại chúng Mỹ vào cuộc.Calley chỉ ở tù 4,5 tháng tại tòa án quân sự  vì làm theo lệnh chỉ huy.Các cưụ binh Mỹ sám hối bằng nhiều hình thức rất cảm động...

  Trong chiến tranh vùng đất Quảng ngãi còn nhiều vụ thảm sát của lính Đại hàn mức độ tàn bạo không hề kém Sơn Mỹ : làng Bình Hòa ,3-6/12/1966 với 432 người bị giết ;Làng Tịnh sơn ,Sơn tịnh 10/10/1966 với 280 người bị hại,Hay dữ dội hơn là từ 12/2 đến 17/3/1966 ,quân Hàn quốc mở đợt càn quét , thảm sát trên 1200 người dân tại làng Tây vinh ,Tây sơn ,Bình định.Các cựu binh Hàn quốc cũng hối lỗi nhưng mức độ không bằng người Mỹ ! Có lẽ ở Mỹ dân chủ ,thượng tôn pháp luật hơn ?
48 năm rồi ,nơi đây vắng bóng người xưa !
Họ từng ngồi nơi đây vui đùa bên nhau !
Vết đau năm tháng 
Sự hối lỗi không dừng lại !
Lặng im suy tưởng !
Đau thương uất nghẹn chồng chất !