Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

145.MẮT MỜHình như em đã quên rầu
Bao nhiêu là nước qua cầu rồi ta ?
Dáng người mệnh phụ đẫy đà
Nhưng cười thắm nụ ố cha mặn mà
Chồng con miệng cứ thít tha
Y như chỉ có miềng choa ấm nhà !
Bâng khuâng chàng chẳng nói ra
Nhổm lên vẹt ghế bước ra thẫn thờ
Ôi chao anh mãi dại khờ
Bao năm vẫn vậy mắt mờ nhìn theo !
SG 6/17